Skip to content

A yw eich plentyn yn cael ei fwlio?

Dolenni perthnasol

Cyngor ar beth i’w wneud ac wrth bwy fedri di ddweud os wyt ti’n cael dy fwlio.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyngor ar sut i wneud cwyn i’r ysgol a sut i gael cymorth.

Lawrlwytho Dogfen