Skip to content

Sut oedd yr ysgol heddiw? Canllaw i rieni a gofalwyr ysgolion cynradd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni / gofalwyr a fydd yn eu galluogi a’u hannog i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plant.

Mae wedi'i ddylunio i gyd-fynd â'r trafodaethau a gynhelir rhwng rhieni ac athrawon.

Mae copïau mewn Braille ond ar gael ar gais.