Skip to content

Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Mae helpu eich plentyn gartref yn gwneud gwahaniaeth i’w berfformiad yn yr ysgol.

Y cartref yw’r ffactor unigol mwyaf mewn cyrhaeddiad addysgol. Trwy greu amgylchedd sy’n rhoi gwerth ar addysg ac sy’n cefnogi dysgu mae rhieni’n rhoi’r dechrau gorau posibl i’w plant.

Ymgyrch ‘mae addysg yn dechrau yn y cartref’

Ar dudalennau ‘Mae addysg yn dechrau yn y cartref’ ar Facebook a Twitter gall rhieni a gofalwyr rannu syniadau ynghylch sut y gallant helpu eu plant drwy addysg a chwarae. Caiff aelodau eu hannog i bostio dolenni defnyddiol ynghylch gweithgareddau ac offer dysgu a all helpu plant i ddatblygu eu sgiliau dysgu. Mae’r dudalen hefyd yn cynnwys gwybodaeth a dolenni i bynciau addysgol amrywiol iawn.

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar gyfer yr ymgyrch 'Mae addysg yn dechrau yn y cartref', cewch lawrlwytho pecyn gwybodaeth yr ymgyrch (Maint ffeil: 28MB). Mae'r adnoddau i'w lawrlwytho yn cynnwys cynllunwyr tymhorol y gall ysgolion a rhieni bersonoli, cyflwyniadau PowerPoint i'w ddefnyddio mewn nosweithiau rhieni i egluro pwysigrwydd yr ymgyrch a phosteri.

Bydd hysbyseb teledu Mae Addysg yn dechrau yn y cartref yn rhedeg ar ITV Cymru ac S4C drwy fis Tachwedd 2016 ynghyd a gweithgaredd ar-lein ac ar YouTube.


Mae cyflenwad cyfyngedig o adnoddau gan gynnwys siartiau taldra, cardiau post a magnetau oergell, os hoffech cyflenwad anfonwch e-bost: dechraucartref@llyw.cymru

Pecyn gwybodaeth yr ymgyrch

 1. Graffeg gwybodaeth gyda dolenni i hwyluso addysg eich plentyn
 2. Canllawiau brand ar gyfer yr ymgyrch Mae addysg yn dechrau yn y cartref
 3. Logos Mae addysg yn dechrau yn y cartref
 4. Cyflwyniad Powerpoint ar gyfer athrawon/ymarferwyr
 5. Cyflwyniad Powerpoint ar gyfer nosweithiau rhieni
 6. Siart Taldra
 7. Cardiau post
 8. Magnetau oergell
 9. Posteri
 10. Baneri
 11. Cymorth gyda geiriau a rhifau ar gyfer plant rhwng 0 a 4 oed