Skip to content

Gwybodaeth cofrestru ysgolion annibynnol yng nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’n ofyn yn ôl y gyfraith bod ysgolion annibynnol yn cofrestru gyda Llywodraeth Cymru. Mae canllawiau ynghylch cofrestru ar gael yn ein llawlyfr.

Agor ysgol

Mae’n rhaid i ni gymeradwyo cais i agor ysgol cyn y gall dderbyn disgyblion.

Os hoffech wneud cais i agor ysgol gallwch:

Dylech anfon eich cais i’r cyfeiriad canlynol:

Isadran cymorth i ddysgwyr
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NQ

Ffôn: 0300 0253265

e-bost : wellbeingshare@llyw.cymru

Gwybodaeth i ymgeiswyr ac ysgolion sydd eisoes wedi cofrestru

Os oes gennych gwestiynau am gofrestru ysgolion annibynnol sydd heb eu cynnwys yn y llawlyfr cysylltwch â'r wellbeingshare@llyw.cymru

Canllawiau ynghylch ymdrin â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn athrawon ac aelodau eraill o’r staff

Ceir mewn canllawiau statudol (dolen allanol) ar gyfer awdurdodau lleol, ysgolion (gan gynnwys ysgolion annibynnol) a sefydliadau addysg bellach y camau i’w dilyn wrth ymdrin â honiadau yn erbyn athrawon ac aelodau eraill o’r staff.