Skip to content

Bwyd a diodydd mewn ysgolion

Trwy ddarparu bwyd a diod iach mewn ysgolion ein nod yw gweld lleihad yn lefelau gordewdra ymhlith plant a chynnydd yn eu cyrhaeddiad yn yr ystafell ddosbarth.

Mae canllawiau a gwybodaeth (dolen allanol) am fwyd a diod mewn ysgolion ar gael ar y wefan Dysgu Cymru.