Skip to content

Mynd i'r afael ag amddifadedd mewn addysg

Mae mynd i’r afael ag effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol yn brif flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac i ysgolion.

Mae cyngor a gwybodaeth (dolen allanol) ynghylch sut i fynd i’r afael ag effeithiau amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol ar gael ar Dysgu Cymru.