Skip to content

Y cwricwlwm ysgol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cwricwlwm ysgol cyfredol.

Y rhaglen astudio ar gyfer plant a phobl ifanc 3 oed hyd 19 oed.

Dyma wahanol elfennau cwricwlwm ysgolion Cymru:

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar Dysgu Cymru, gan gynnwys:
  • canllawiau
  • polisïau
  • strategaethau
  • adroddiadau
  • deunyddiau hyfforddi.