Skip to content

Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Nod y Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yw creu amgylcheddau dysgu sy’n ei gwneud yn bosibl darparu addysg yn yr 21ain Ganrif.

Mae hon yn rhaglen allweddol, strategol a hirdymor ar gyfer buddsoddi cyfalaf. Nod y rhaglen yw sicrhau bod:

  • amgylcheddau dysgu yn cael eu creu yng Nghymru fel y bydd yn haws gweithredu strategaethau gwella, gan gynnwys gwella deilliannau addysgol
  • mwy o ddarbodusrwydd ac effeithlonrwydd ar gyfer amgylcheddau dysgu yn sgil defnyddio adnoddau’n ddoeth
  • y system addysg yng Nghymru yn bodloni safonau adeiladu cenedlaethol, gan leihau costau rheolaidd ac ôl troed carbon adeiladau addysg.

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar adeiladau addysgu y mae angen buddsoddi cyllid ynddynt. Bydd y cyllid hwn yn cael ei ddarparu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif (dolen allanol) ar ein gwefan neu e-bostiwch y tîm: 21stcenturyschools@llyw.cymru