Skip to content

Rhoi’r Adolygiad o Gymwysterau ar waith

O fis Medi 2015, bydd TGAUau, UG / Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru yn newid.

Ymateb yw’r newidiadau hyn i’r Adolygiad o Gymwysterau i blant 14 i 19 oed yng Nghymru (yr adolygiad).

Ar wefan Cymwysterau Cymru (dolen allanol), y mae’r wybodaeth ddiweddaraf am yr holl newidiadau sy’n cael eu gwneud i’r systemau cymwysterau.