Skip to content

Rhestr o Gymwysterau Blaenoriaethol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cymwysterau Cymru.

Mae’r Rhestr o Gymwysterau Blaenoriaethol yn nodi’r cymwysterau hynny sy’n flaenoriaeth i Gymwysterau Cymru, rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau Cymru, eu cymeradwyo.

Mae Llywodraeth Cymru a Chymwysterau Cymru wedi paratoi ar y cyd y rhestr gyntaf o gymwysterau blaenoriaethol gan weithredu eu pwerau o dan adran 13 Deddf Cymwysterau Cymru 2015.

Mae’r Rhestr yn nodi cymwysterau sy’n flaenoriaeth i Gymwysterau Cymru mewn perthynas â sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau yn effeithiol o ran cyflawni anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.

Caiff y Rhestr o Gymwysterau Blaenoriaethol ei hadolygu’n rheolaidd gan Lywodraeth Cymru a Chymwysterau Cymru.

Mae mwy o wybodaeth am y Rhestr ar gael drwy Gymwysterau Cymru.

Gellir dod a hyd I restr Cymwysterau Blaeoiriaethol cyfredol at Cymwysterau Cymru - Rhestr cymwysterau blaenoriaethol a rhagolwg (dolen allanol).