Skip to content

Ystadegau ac ymchwil

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Mae ystadegau ac ymchwil yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu a gwella polisïau addysg a sgiliau yng Nghymru.

Maent yn darparu mynediad at y dystiolaeth sy’n sail i’n penderfyniadau ac yn helpu’r llywodraeth a’r gymuned ehangach i weithio’n fwy effeithiol.

Chwilio drwy ein datganiadau ystadegau ac ymchwil