Skip to content

Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Fframwaith ar gyfer gwella ysgolion sy'n cydnabod y rôl bwysig mae ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn ei chwarae mewn addysg.

Mae’r model cenedlaethol yn cynnwys yr elfennau canlynol a rannwyd yn bum adran allweddol:

  • Adran 1: cenhadaeth, gwerthoedd ac egwyddorion ar gyfer gwella ysgolion yn effeithiol
  • Adran 2 : cwmpas y consortia rhanbarthol (Mae fframwaith ar gyfer rhoi cyngor arbenigol ar reoli adnoddau dynol ar gael yn y Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol: adfywio gwaith rheoli pobl mewn ysgolion)
  • Adran 3: cyflawni priod swyddogaethau'r consortia rhanbarthol a'r awdurdodau lleol
  • Adran 4: llywodraethu ac atebolrwydd
  • Adran 5: trefniadaeth a gweithrediad y consortia.