Skip to content

Ysgolion sy’n Achosi Pryder - Canllawiau statudol i ysgolion ac awdurdodau lleol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Prif destun yn rhoi rhagor o wybodaeth: Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn gofyn am farn ar y canllawiau statudol drafft i awdurdodau lleol ar ysgolion sy’n peri pryder.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllawiau statudol hyn yn darparu gwybodaeth am y gofynion deddfwriaethol mewn perthynas ag ymyrryd mewn ysgolion sy’n peri pryder.

Canllawiau yw’r rhain ar gyfer awdurdodau lleol pan maent yn ystyried ymyrryd mewn ysgolion sy’n peri pryder yn eu hardaloedd.

Maent hefyd yn dangos y dulliau o weithredu y bydd Gweinidogion Cymreig yn ei gymryd wrth iddynt fynd i’r afael ag ymyrryd a chydsynio.  Dylai pawb a ddefnyddia’r canllawiau yma, ac awdurdodau lleol yn enwedig, fod yn gyfarwydd gyda geiriad y deddfwriaeth y mae’r canllawiau yma yn cyfeirio ati oherwydd ni ddylid defnyddio’r canllawiau yma i gymryd lle’r deddfwriaeth.

Mae’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn cydgrynhoi, trylowi a diwygio’r gyfraith mewn perthynas ag ymyrryd mewn ysgolion sy’n peri pryder.