Skip to content

Adroddiadau blynyddol y llywodraethwyr: canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethol - cylchlythyr 15/2001

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Caiff y cylchlythyr hwn ei gyfeirio at Gadeiryddion Cyrff Llywodraethol Ysgolion.
Caiff copïau ohono ei anfon at Benaethiaid, Prif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr Addysg mewn Awdurdodau Lleol, Ysgrifenyddion cyrff cenedlaethol a lleol, a Sefydliadau Hyfforddi Athrawon.