Skip to content

Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Canllawiau gwrth-fwlio.

Dolenni perthnasol

Yn ôl y gyfraith, y mae'n rhaid i benaethiaid a chyrff llywodraethu gael polisi i atal unrhyw fath o fwlio ymysg disgyblion.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyfres o ddeunyddiau gwrth-fwlio yw 'Parchu eraill' sy’n darparu canllawiau ac atebion ymarferol ar rwystro ac ymateb i ddigwyddiadau o fwlio mewn ysgolion.

Mae’r gyfres yn cynnwys dogfen drosolwg fyr a chanllawiau gyda mwy o fanylder ar y pum maes canlynol o fwlio:

  • bwlio ar sail hil, crefydd a diwylliant
  • bwlio sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau
  • seiberfwlio
  • bwlio homoffobig
  • bwlio rhywiaethol, rhywiol a thrawsffobig.

Archif zip

Parchu eraill [.zip 3.5MB]

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Trosolwg gwrth-fwlio (Maint ffeil: 340KB)
PDF Document (MFS)
Seiberfwlio (Maint ffeil: 870KB)
PDF Document (MFS)
Bwlio homoffobig (Maint ffeil: 560KB)