Skip to content

Ysgolion Bro: Cylchlythyr 34/03

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu arweiniad ar gyfer ysgolion a’u partneriaid allweddol ar sut y gallant ddatblygu gwasanaethau o’r fath.

Mae’n cwmpasu:

  • yr hyn a olygir gan ysgol sy’n canolbwyntio ar y gymuned a’r manteision cysylltiedig (Adran 1);
  • y cefndir cyfreithiol i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau cymunedol (Adran 2);
  • y mathau allweddol o weithgareddau a gwasanaethau y gallai ysgol fod am eu darparu (Adran 3);
  • y partneriaid allweddol y mae angen eu cynnwys ac y mae angen ymgynghori â hwy (Adran 4);
  • y materion ymarferol sydd ynghlwm â darparu gwasanaethau a gweithgareddau cymunedol (Adran 5);
  • y materion ariannol sydd ynghlwm â darparu gwasanaethau a gweithgareddau cymunedol (Adran 6);
  • a’r camau allweddol a allai fod o gymorth i ysgolion wrth ddatblygu’r uchod (Adran 7).