Skip to content

Tendro ar gyfer darparu dysgu seiliedig ar waith

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Dysgu seiliedig ar waith.

Gwybodaeth am y broses dendro bresennol am gontractau dysgu seiliedig ar waith.

Bellach, mae’r broses dendro ar gyfer rownd 2015-19 wedi cau. Roedd y broses yn cynnwys:

  • Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw, yn gwahodd darparwyr i dendro
  • yr holiadur cyn-gymhwyso (PQQ)
  • gwahoddiad i dendro (ITT).

Dim ond cwmnïau oedd yn llwyddiannus yn yr holiadur oedd yn cael gwahoddiad i dendro. Cynhaliwyd y broses wahodd o fis Chwefror i fis Ebrill 2014.

Cyhoeddir canlyniadau’r broses dendro yn nhymor yr Hydref 2014.

Cyfleoedd i ddarparwyr newydd

Efallai y bydd darparwyr sy’n darparu eisoes a darparwyr a fydd yn llwyddiannus yn y tendr yn fodlon is-gontractio peth o’r gwaith cyflenwi. Os oes gennych ddiddordeb yn hynny, cysylltwch ag un o’r darparwyr sydd wedi’u contractio’n uniongyrchol gennym. Wedi dweud hyn, mae unrhyw benderfyniad i ymwneud ag is-gontractio yn fater i’n contractwyr uniongyrchol yn unig.