Skip to content

Prifysgolion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rhwydwaith Seren.

Bydd Rhwydwaith Seren yn gweithio gyda rhai o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig i gynorthwyo myfyrwyr ledled Cymru.

Bydd tiwtoriaid a staff yn cynghori athrawon ar y ffordd orau o gynorthwyo eu myfyrwyr uchel eu cyflawniad, ar yr un pryd â chynnig gwybodaeth ac arweiniad ymarferol i fyfyrwyr ar baratoi cais.

Rydym am sicrhau bod myfyrwyr o Gymru wedi paratoi’n llwyr ac yn gallu gwneud ceisiadau cystadleuol i’r prifysgolion hyn, a byddwn yn eu cynorthwyo i wneud penderfyniadau cwbl wybodus am eu dyfodol eu hunain.

Mae nifer o brifysgolion blaenllaw eisoes yn gweithio gyda chanolfannau Seren ac yn cefnogi’r broses o weithredu’r rhaglenni rhanbarthol. Rydym yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth barhaus.

Rydym wastad yn awyddus i glywed gan brifysgolion sydd am gefnogi Rhwydwaith Seren. Cysylltwch â SERENNetwork@cymru.gsi.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Y prifysgolion

Rydym am gynyddu’r gynrychiolaeth o Gymru ar Grŵp Russell a grŵp 30 prifysgol Ymddiriedolaeth Sutton. Mae’r rhain yn cynrychioli’r prifysgolion ymchwil gorau yn y DU: