Skip to content

Cynfyfyrwyr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rhwydwaith Seren.

Gall cynfyfyrwyr o Gymru a aeth i brifysgolion blaenllaw fod yn ffynhonnell gwybodaeth, cyngor ac ysbrydoliaeth i bobl ifanc yn Rhwydwaith Seren.

Rydym yn chwilio am unrhyw un o Gymru, neu â chysylltiad â Chymru sydd wedi astudio yn un o brifysgolion blaenllaw’r DU. Os hoffech chi helpu myfyrwyr rhaglen Seren drwy rannu eich profiadau yn y brifysgol ac yn ystod eich gyrfa, byddem yn falch o glywed gennych. I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru i helpu, ewch i Hwb.