Skip to content

Rhwydwaith Seren

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rhwydwaith Seren.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw.

Mae Rhwydwaith Seren yn:

  • Ysbrydoli myfyrwyr ynglŷn â dyheadau gyrfaol yn y dyfodol – meithrin myfyrwyr dawnus Cymru er mwyn rhoi’r addysg a’r hyfforddiant gorau posibl iddynt a’u helpu i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.
  • Ymestyn a herio myfyrwyr yn y pynciau y maent yn eu mwynhau – mynychu gweithdai penodol i bwnc er mwyn dyfnhau eu gwybodaeth a chreu grŵp cyfoed o fyfyrwyr uchel eu cyflawniad o’r un anian sy’n frwd ynglŷn â’u pwnc.
  • Cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig, gan ddarparu gwybodaeth am gyrsiau prifysgol a chyngor ar sut i ddewis rhyngddynt. Yn ogystal, darperir gwybodaeth am ysgolion haf prifysgol, gweithdai a gweithgareddau eraill a gynhelir ledled y Deyrnas Unedig a allai fod o ddiddordeb. Ceir cyfleoedd hefyd i ryngweithio bob dydd â staff a thiwtoriaid prifysgol ac israddedigion presennol.
  • Darparu cymorth a chyngor ymarferol – wrth baratoi ceisiadau UCAS ac ar gyfer cyfweliadau ac asesiadau prifysgol, gyda chyfweliadau ffug a sesiynau adborth.
  • Cynorthwyo ysgolion ac athrawon i ddarparu’r wybodaeth, y cyngor a’r gweithgareddau gorau i’w myfyrwyr uchel eu cyflawniad.

Cefndir

Ym mis Mai 2013, penodwyd Paul Murphy AS, sef cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn Llysgennad Llywodraeth Cymru ar gyfer Rhydychen a Chaergrawnt, a rhoddwyd y dasg iddo o wella’r gostyngiad yn nifer y myfyrwyr o Gymru a oedd yn gwneud cais a chael eu derbyn i Brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. Flwyddyn yn ddiweddarach, cyflwynodd adroddiad 32 tudalen i’r Gweinidog Addysg, sef Huw Lewis, a chymeradwywyd ei alwad am “rwydwaith cenedlaethol o ganolfannau partneriaeth” i gynorthwyo myfyrwyr dawnus gan Lywodraeth Cymru.

Dilynwch ni ar-lein

Twitter

Facebook

Blog