Skip to content

Gwella Ansawdd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwella Ansawdd.

Fel rhan o'n strategaeth ansawdd cyffredinol, rydym yn gweithredu dull strwythuredig o wella ansawdd a chodi safonau ledled y sector ôl-16 oed.

Mae hyn yn cynnwys gweld sut allwn ni ddefnyddio arian, cyngor a chanllawiau, a rhannu arferion da i gefnogi cynlluniau gwella - o fewn darparwyr unigol a ledled y sector.