Skip to content

Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ansawdd ac Effeithiolrwydd.

Dolenni perthnasol

O fewn y tudalennau hyn, mae gwybodaeth i'n darparwyr dysgu am ein polisïau a sut maent yn effeithio arnynt. Hefyd, mae modd gweld canllawiau ac adnoddau i ddarparwyr addysg yng Nghymru.
Mae dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i weithwyr newydd ddysgu sgiliau hanfodol wrth weithio.

Mae ein ffordd o fynd ati i sicrhau ansawdd yn cynnwys y canlynol:

Canlyniadau dysgwyr
  • Adroddiad Canlyniadau Dysgwyr
  • Meincnodi
  • Gwerth ychwanegol
Ymatebolrwydd
  • Boddhad Dysgwyr
  • Cynnwys Dysgwyr
Arwain a Rheoli
  • Hunanasesu
  • Adolygiadau gan gymheiriaid
  • Rhaglen Arwain Cymru

Ewch i wefan Dysgu Cymru i gael gwybodaeth bwysig am feysydd gwella ar sail themâu a chanllawiau, astudiaethau achos ac adroddiadau sy’n sôn am lwyddiannau o ran gwella ansawdd.