Skip to content

Adolygiad Cynllunio a Chyllido Ôl-16

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cynllunio a Chyllido Ôl-16.

Ym mis Chwefror 2011, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau fod y System Gynllunio a Chyllido Genedlaethol (NPFS) yn cael ei diddymu a nododd y byddai Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o gynllunio a chyllido ôl-16.

Yn yr adran hon, byddwch yn gweld y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad.