Skip to content

Dyraniadau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cynllunio a Chyllido Ôl-16.

Yn yr adran hon byddwch yn gweld manylion am y dyraniadau cyllid ar gyfer darparwyr addysg ôl-16.

Dyraniadau cyllid ôl-16

Caiff addysg a hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr ôl-16 (ac eithrio addysg uwch) ei ddarparu yn unol â dyletswyddau Gweinidogion Cymru a gynhwysir yn adrannau 31 i 33 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000.

Dyraniadau ôl-16 ar gyfer

30/03/15
Manylion y dyraniadau cyllid ar gyfer addysg ôl-16.