Skip to content

Cynllunio a Chyllido Ôl-16

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cynllunio a Chyllido Ôl-16.

Manylion y trefniadau ar gyfer addysg ôl-16 yng Nghymru.

Pwrpas y tudalennau hyn yw rhoi gwybodaeth ar bob agwedd ar gynllunio a chyllido addysg ôl-16.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth am:

  • Sefydliadau addysg bellach
  • Chweched dosbarth
  • Dysgu cymunedol i oedolion
  • Cymraeg i Oedolion
  • Addysg bellach a ddarperir mewn sefydliadau addysg uwch.

Anfonwch bob cwestiwn cyffredinol drwy’r e-bost i: Post16planningandfunding@cymru.gsi.gov.uk