Skip to content

Adolygiad o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Dysgu Cymunedol.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae cwmni ymchwil Arad wedi cynnal Adolygiad o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned (ACL) yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru

Amcanion yr adolygiad oedd helpu i ateb y cwestiynau  canlynol:

  • Beth yw ACL a sut mae’n cael ei ddarparu ar draws Cymru ar hyn o bryd, a sut mae’n gwahaniaethu rhwng ardaloedd?
  • Beth yw cyfraniad ACL i gymdeithas yng Nghymru, gan gynnwys ei effaith ar gynhwysiant cymdeithasol, iechyd a lles, swyddi, twf a chyflogadwyedd ehangach?
  • Pa fathau o ACL yw’r rhai mwyaf effeithiol wrth gynorthwyo’r amrediad hwn o ddeilliannau i ddysgwyr?
  • A oes strwythur darparu penodol y byddai modd ei fabwysiadu er mwyn sicrhau darpariaeth fwy gydlynol ar draws Cymru?

Lawrlwytho Dogfen