Skip to content

Polisi Dysgu Oedolion yn y Gymuned - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod y polisi yw cynhyrchu nifer o ganlyniadau dros gyfnod o bum mlynedd yn y lle cyntaf.

Dyma’r canlyniadau:

  • mwy o eglurder ynghylch beth sydd wedi’i gynllunio a’i ariannu fel dysgu oedolion yn y gymuned
  • model darparu a chynllunio effeithiol a chyson
  • mwy o gyfleoedd sydd wedi’u dosbarthu’n gyfartal i ddysgwyr gael mynediad at ddarpariaeth sydd o ansawdd uchel
  • dull mwy integredig o gynllunio ar gyfer dysgu oedolion yn y gymuned a datblygiadau cymunedol cysylltiedig
  • dulliau mwy cytbwys o fesur deilliannau’r dysgwyr
  • rôl gliriach i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol
  • fframwaith ansawdd a datblygu staff effeithiol.

Mae'r Asesiad o effaith ar gydraddoldeb ar gael isod.

Lawrlwytho Dogfen