Skip to content

Dysgu Cymunedol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Dysgu Cymunedol.

Gellir diffinio Dysgu Oedolion yn y Gymuned fel cyfleoedd dysgu hyblyg i oedolion mewn lleoliadau yn y gymuned leol, sy’n diwallu anghenion lleol.

Mae'r rhaglen Dysgu Oedolion yn y Gymuned sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru yn ymdrin ag amrywiaeth eang o ddarpariaeth. Mae'n cwmpasu nifer o gyfleoedd dysgu sy'n cael eu cynnig gan sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch ac awdurdodau lleol.

Mae ein datganiad polisi newydd yn nodi ein hamcanion strategol ar gyfer Dysgu Oedolion ac yn diffinio'r camau allweddol i Lywodraeth Cymru a darparwyr.

Mae'r rhaglen Dysgu Oedolion ar gyfer oedolion 19+ yn bennaf a chaiff y cyrsiau eu cynnig mewn lleoliadau yn y gymuned leol yn ogystal ag ar gampws colegau. Mae'r cyfleoedd a gynigir yn cynnwys cyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol a chyfleoedd dysgu heb eu hachredu.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â Dysgu Oedolion anfonwch e-bost i flwch post ȏ-16: Post16PlanningandFunding@cymru.gsi.gov.uk

Dysgu Oedolion yng Nghymru

12/07/17
Mae ein datganiad polisi yn nodi ein hamcanion strategol ar gyfer Dysgu Oedolion.
 

Adolygiad o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned

21/10/16
Mae cwmni ymchwil Arad wedi cynnal Adolygiad o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned (ACL) yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru
 

Polisi Dysgu Oedolion yn y Gymuned - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

08/12/14
Nod y polisi yw cynhyrchu nifer o ganlyniadau dros gyfnod o bum mlynedd yn y lle cyntaf.