Skip to content

Cyllid Myfyrwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Os ydych fel arfer yn byw yng Nghymru, gallwch gael arian wrth Cyllid Myfyrwyr Cymru, lle bynnag y dewiswch astudio yn y DU.

Cyrsiau sy’n dechrau cyn mis Medi 2018

Dysgwch a ydych yn gymwys am gyllid myfyrwyr (dolen allanol), faint o arian y gallwch ei gael (dolen allanol) a pha gymorth ariannol ychwanegol (dolen allanol) sydd ar gael.

Gallwch wneud cais ar-lein (dolen allanol) drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi 2018, neu ar ôl hynny

Mae newidiadau ar y gweill ar gyfer myfyrwyr llawn amser a rhan amser sy’n dechrau ar gwrs gradd.

Dewch o hyd i bopeth y mae angen i chi wybod amdano yn ymwneud â’r pecyn cyllid myfyrwyr newydd (dolen allanol)

Mae newidiadau ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig hefyd ar y gweill ar gyfer mis Medi 2019.

Mae’r newidiadau hyn yn seiliedig ar argymhellion Adolygiad Diamond a gallai hyn effeithio ar y cymorth yr ydych yn gymwys i’w dderbyn.