Skip to content

Adolygiadau addysg uwch

Adolygiad o systemau monitro a gwella effeithiolrwydd addysg ôl-orfodol yng Nghymru

13/06/18
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi penodi'r Athro Harvey Weingarten i gynnal adolygiad o'r systemau i fonitro a gwella effeithiolrwydd addysg ôl-orfodol yng Nghymru.
 

Adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr

11/07/17
Mae adroddiad terfynol Adolygiad Diamond yn cynnig argymhellion ynghylch cymorth i fyfyrwyr a chyllid addysg uwch yng Nghymru.