Skip to content

Dynodi yn sefydliad o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhaid i ddarparwyr sy’n dymuno cael eu dynodi’n sefydliadau at ddiben Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 gyflwyno cais ysgrifenedig i Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio’r ffurflen gais isod, a gan ddefnyddio’r canllawiau i’w helpu.
I gael gwybodaeth bellach am y broses, anfonwch ebost i’r cyfeiriad canlynol: HEPolicy@Cymru.gsi.gov.uk