Skip to content

Addysg uwch

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg uwch.

Dolenni perthnasol

Mae adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn yn archwilio materion fel y cymhlethdod cynyddol, y dyblygu a'r bylchau yn y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Drwy ein gwaith i ddiwygio addysg uwch, rydym am ehangu mynediad, cefnogi myfyrwyr a hyrwyddo arloesi ac entrepreneuriaeth yn ein prifysgolion a'n colegau.

Cewch ragor o wybodaeth am ein polisïau ar gyfer y sector yn yr adran hon o'r wefan, gan gynnwys:

  • system gyllid newydd i fyfyrwyr erbyn 2019
  • fframwaith newydd ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o'r radd flaenaf
  • rhaglenni newydd ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon o 2019 ymlaen i gefnogi’r broses o gyflwyno'r cwricwlwm newydd a'r system asesu.
Rydym yn ariannu'r sector Addysg Uwch yng Nghymru drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr.