Skip to content

Archwiliad annibynnol o ba mor effeithiol yw’r Cyfnod Sylfaen

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ochr yn ochr â chasgliadau’r gwerthusiadau a’r adolygiadau eraill, bydd yr archwiliad hwn yn creu cronfa o dystiolaeth helaeth a fydd yn llywio’r gwaith o ddatblygu polisïau yn y dyfodol, a hefyd yn cryfhau’r Cyfnod Sylfaen.

Mae Adeiladu Dyfodol Disglair: Cynllun y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn disgrifio ein ymrwymiad i wella cyfleoedd bywyd plant yng Nghymru, ac yn cadarnhau ein hymrwymiad i’r Cyfnod Sylfaen.

Gan fod arferion o fewn y Cyfnod Sylfaen yn amrywio, nod yr archwiliad oedd edrych yn fanwl ar sut mae’r Cyfnod Sylfaen yn cael ei weithredu ledled Cymru, gan ystyried hefyd ei ansawdd a beth y gellid ei wneud i sicrhau mwy o gysondeb.