Skip to content

Rhif Dysgwr Unigryw

Mae eich Rhif Unigryw'r Dysgwr (RhUD) am oes, yn union fel eich rhif Yswiriant Gwladol ond ei fod yn ymwneud â'ch addysg.

Rydym yn hwyluso'r broses o ddyrannu RhUD i ddisgyblion 14 oed a throsodd mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru. Bydd hyn yn cefnogi nifer o swyddogaethau, ac yn benodol yn y lle cyntaf, bydd yn cynorthwyo gyda data cyfanredol ar gyfer Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Mae dysgwyr yn cadw eu RhUD am eu hoes ac mae'n cysylltu i bob dysgu, ble bynnag y mae'n cael ei wneud. Mae'r RhUD yn ofynnol ar gyfer gweinyddu unedau yn y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCC) sy'n ffurfio rhan o'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru (FfCChC) Ehangach.

Mewn amser bydd y RhUD yn galluogi adeiladu cofnod gydol oes o gyraeddiadau o fewn Cofnod Dysgu Cymru. Bydd dysgwyr yn gallu gweld eu cofnodion ar-lein,  rhannu gwybodaeth gyda darparwyr dysgu, a gweithwyr proffesiynol cynghori ac arwain. Gellid dangos manylion hefyd i drydydd parti megis cyflogwyr os yw dysgwyr yn dymuno gwneud hynny.

Mae'r RhUD yn cael ei weinyddu ar draws y DU gyfan gan y Gwasanaeth Cofnodion Dysgu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Gwasanaeth Cofnodion Dysgu.