Skip to content

Iechyd a Diogelwch

Mae'r tudalennau hyn yn cael eu darparu gan yr Adran Addysg a Sgiliau (DfES).

Yma cewch wybodaeth am Iechyd a Diogelwch mewn perthynas â darpariaeth dan gontract DfES ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith. Hefyd, cewch ddogfennau a chanllawiau contractiol eraill mewn perthynas â sefydliadau Addysg Bellach a chyrff Gyrfa Cymru.

Mae nifer o dudalennau gwe-lywio wedi’u darparu yn y golofn ar ochr chwith y dudalen, sy’n sicrhau bod canllawiau a dogfennau ar gael er mwyn helpu rhanddeiliaid a sefydliadau addysg/addysgu i fwrw ymlaen â’u gwaith.