Skip to content

Timau Ewropeaidd Gofodol

Sefydlwyd y timau i roi cymorth i gyflenwi’r rhaglenni Ewropeaidd yn ystod 2007 a 2013.

Ein nod yw datblygu prosiect a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i ddarparu'r cymorth sydd ei angen i sefydlu'r portffolio o brosiectau a gynigir ar gyfer Rhaglen y Gronfa 2014 i 2020.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am rôl y Timau Ewropeaidd Gofodol, anfonwch neges e-bost i esfpolicybranch@wales.gsi.gov.uk