Skip to content

Ôl-troed AdAS ar gyfer cyflenwi’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) 2014 i 2020

Canllaw ar gyfer rhanddeiliaid ynghylch ymyriadau a gefnogir yr Adran Addysg a Sgiliau o 2014 ymlaen. Mae modd defnyddio’r rhain ar gyfer pennu bylchau yn y ddarpariaeth ar draws Cymru.

Mae’r ddogfen yn disgrifio’r gweithgareddau mewn perthynas â chyflogaeth a sgiliau pobl ifanc ac oedolion ar draws Cymru. Mae’n dangos cysylltiad clir rhwng gweithgareddau arfaethedig a rhaglen newydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Ceir hefyd ddisgrifiad o’r sefyllfa o safbwynt cyflogaeth a sgiliau ar draws Cymru.

Bydd modd ei ddefnyddio fel dull ar gyfer osgoi dyblygu ar draws y maes cyflenwi sgiliau.

Mae’r ddogfen yn cynnwys arweiniad i weithgareddau y cynigir y bydd yr Adran Addysg a Sgiliau yn eu cefnogi sy’n berthnasol i holl Flaenoriaethau drafft Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer 2014 hyd 2020, ac nid dim ond ym maes cyflogaeth a sgiliau.

Un agwedd bwysig ar y ddogfen yw’r ffaith y bydd yn creu cyfle i bennu bylchau yn y ddarpariaeth a’r gefnogaeth.

Bydd diweddariad rheolaidd o fis Medi 2014 ymlaen er mwyn darparu rhagor o wybodaeth am weithgareddau a phrosiectau hyd 2020.

Mapiau Sgiliau Rhyngweithiol Llwybrau Cyflogaeth

Llwybrau Cyflogaeth yw ein dull o fapio a chyflwyno'r rhaglenni sgiliau a chyflogadwyedd sydd ar gael ar hyn o bryd yng Nghymru.

Ein mapiau rhyngweithiol:

  • nodi’n glir y gefnogaeth amrywiol iawn sydd ar gael i unigolion a busnesau
  • helpu unigolion ac ymgynghorwyr cyfeirio i ddeall holl ystod y gefnogaeth sydd ar gael
  • cyflwyno darlun cynhwysfawr o’r rhaglenni cefnogi sydd ar gael ar hyn o bryd.

Mae mapiau sgiliau Llwybrau Cyflogaeth ar gael ar-lein.