Skip to content

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl 2017-21

Dolenni perthnasol

Mae cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei ddatblygu ar y cyd â gweithwyr addysg proffesiynol ledled Cymru. Y nod yw y bydd ar gael i leoliadau ac ysgolion erbyn Ebrill 2019.
Datgelodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw (ddydd Iau 17 Tachwedd) fod academi newydd wedi’i sefydlu sef Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol.
Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg fod y rheolau newydd ar gyfer y cyrsiau sy’n hyfforddi athrawon yng Nghymru yn rhan o’r ymgyrch i ddenu’r talent gorau i’r proffesiwn.
Helpu athrawon i ddatblygu i fod y genhedlaeth nesaf o arweinwyr i wella safonau yn ein hysgolion fydd sylw'r academi arweinyddiaeth newydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ein cynllun gweithredu ar gyfer Addysg yng Nghymru (Cenhadaeth ein cenedl)

Mae’r cynllun yn ddatblygiad o Gymwys am Oes 2014 ac adolygiad y cwricwlwm 2015, ac mae’n manylu ar sut y bydd y system ysgolion yn datblygu yn ystod y cyfnod 2017-21, gan sicrhau rhoi’r cwricwlwm newydd ar waith gyda ffocws ar arweinyddiaeth, dysgu proffesiynol, a rhagoriaeth a thegwch o fewn system hunan-wella.

Mae'r cynllun gweithredu yn canolbwyntio ar godi safonau i bawb, ar leihau’r bwlch o ran cyrhaeddiad, a rhoi system addysg ar waith a fydd yn destun o falchder cenedlaethol a hyder y cyhoedd.