Skip to content

Polisïau i bob sector

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Polisïau i bob sector.

Dolenni perthnasol

Mae cyhoeddiadau yn rhan bwysig o waith yr Adran Addysg a Sgiliau.

Yn yr adran hon, cewch wybodaeth am y polisïau sy’n berthnasol i bob oedran ac amgylchedd dysgu.

Mae pynciau megis llythrennedd a rhifedd sylfaenol, yr iaith Gymraeg, iechyd a diogelwch a Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn effeithio ar bob oedran ac ar bob math o amgylchedd dysgu.

Mae ein polisïau ni yn y meysydd hyn yn gymwys i’r sector addysg a sgiliau yn ei gyfanrwydd.