Skip to content

Casgliadau a chadwraeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae casgliadau, boed yn wrthrychau, llyfrau neu ddogfennau, yn ffurfio craidd gwasanaethau amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd.  

Gallwn ddarparu cyngor i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ar sut i ofalu am gasgliadau, a gallwn ddarparu hyfforddiant ar sawl agwedd ar ofalu am gasgliadau. Mae ein Cynghorydd Casgliadau yn gyfrifol am ddarparu cyngor a datblygu polisi ar ofalu am gasgliadau. Mae hi hefyd yn darparu hyfforddiant ymarferol mewn meysydd megis trin a phacio gwrthrychau amgueddfa.

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant ar ofalu am gasgliadau megis gweithdai ymarferol mewn cadw tŷ, cynllunio ar gyfer argyfwng, diogelwch amgueddfa a gofalu am ffotograffau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â mald@cymru.gsi.gov.uk neu ffonio 0300 062 2112.