Skip to content

Amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

Dolenni perthnasol

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu gweledigaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar gyfer Diwylliant yng Nghymru.
Rydym yn annog pobl i chwarae eu rhan ym maes y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth.
Plentyn a dau oedolyn yn darllen llyfr gyda'i gilydd mewn llyfrgell

Rydym am amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd fod yng nghanol ein cymunedau.

Mae rhywbeth i bawb mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd. Boed y llyfrau diweddaraf a mynediad at y rhyngrwyd, gwybodaeth am hanes eich cymuned neu deulu, neu rywle sy'n cyflwyno eich stori i'r byd, mae rhywbeth i chi.

Ar draws Cymru mae:

  • dros 250 llyfrgelloedd
  • dros 90 amgueddfeydd lleol
  • 13 gwasanaethau archifau lleol
  • Amgueddfa Cymru
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ein gwaith

Rydym yn cynorthwyo amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ar draws Cymru gan:

  • darparu cyngor a chymorth
  • datblygu polisi a safonau proffesiynol
  • darparu cyfleoedd hyfforddi i staff a gwirfoddolwyr
  • darparu cyllid craidd i Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  • gweithio â sefydliadau ar draws Cymru a’r DU.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am ein gwaith ag amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd, e-bostiwch MALD@llyw.cymru, neu ffoniwch 0300 062 2112. Hefyd, cewch ysgrifennu at:

Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR.