Skip to content

Ymatebion i ymgynghoriadau Ofcom

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ofcom yw'r corff rheoleiddio annibynnol a'r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer diwydiannau cyfathrebu'r DU.

Mae Ofcom yn gofalu am:

  • sectorau teledu a radio
  • telathrebu llinell sefydlog
  • gweithredwyr ffonau symudol
  • gwasanaethau post
  • tonau awyr y mae dyfeisiadau di-wifr yn gweithredu drostynt.

Ofcom Cymru

Mae Ofcom Cymru (dolen allanol) yn cynrychioli Ofcom yng Nghymru a Chymru o fewn Ofcom.

Pwyllgor Cynghori ar gyfer Cymru i gynghori Ofcom

Mae'r Pwyllgor Cynghori ar gyfer Cymru (dolen allanol) yn cynghori Ofcom am ddiddordebau a barn pobl Cymru am faterion cyfathrebu.

Ein hymatebion i ymgynghoriadau Ofcom

Mae ein hymatebion ar gael yn uniongyrchol ar wefan Ofcom (Saesneg yn unig - dolen allanol), ac isod. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i nifer o ymgynghoriadau Ofcom yn ystod 2013-15. 

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yn Oes y Rhyngrwyd: trydydd adolygiad Ofcom o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus (15/12/2014) (dolen allanol)

Cynllun Blynyddol Drafft 2015/16 (dolen allanol)

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar drwydded Sianel 4 (dolen allanol)

Ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriadau ar Sianel 3 (dolen allanol)

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar oblygiadau rhaglenni Sianel 3 a Sianel 5 (dolen allanol)

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar Gynllun Blynyddol Drafft 2013-14draft-annual-plan-2013-14 (dolen allanol)

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar Gynllun Blynyddol Drafft 2014-15 (dolen allanol).