Skip to content

Y cyfryngau a chyhoeddi

Nid ydym yn gyfrifol am feysydd ffilm, darlledu na chyhoeddi, ond rydym yn cydweithio â nifer o sefydliadau sy’n ymwneud â’r meysydd hyn.

Rydym yn cydweithio ag Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU ar faterion ffilm a darlledu, ac rydym yn cefnogi'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.

Mae'r cyfryngau'n torri ar draws nifer o is-sectorau'r diwydiannau creadigol, yn enwedig o ran Teledu a Radio, Cyhoeddi, Ffilm a'r Cyfryngau Digidol.

Beth yr ydym yn ei wneud

Rydym yn rhoi cymorth ariannol i gwmnïau cynhyrchu yng Nghymru gynhyrchu rhaglenni ar gyfer comisiynau i'r rhwydwaith a chydgynyrchiadau rhyngwladol. Rydym yn manteisio i'r eithaf ar werth economaidd darlledwyr y gwasanaeth cyhoeddus, drwy gydweithio â nhw i gynyddu maint gwaith comisiynu ar gyfer y rhwydwaith gan gwmnïau yng Nghymru. Ac o wneud hynny, rydym hefyd yn cynyddu’'r cyfraniad economaidd ehangach y maent yn eu gwneud i Gymru.

Polisi'r Cyfryngau yng Nghymru

Buom yn ymgynghori â chwmnïau blaenllaw o ddiwydiannau'r cyfryngau digidol yng Nghymru hefyd. Mae hynny’n ein galluogi i ddod i wybod am y ffactorau sy'n dylanwadu ar dyfiant, ac i ddatblygu'r cymorth iawn ar gyfer y diwydiannau hyn.