Skip to content

Fforwm y Celfyddydau a Chreadigrwydd

Mae Fforwm y Celfyddydau a Chreadigrwydd yn grŵp sy'n cynghori'r Gweinidog.

Cylch gwaith y grŵp yw herio a llywio ein polisi a'n strategaethau ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yn y dyfodol.

Aelodaeth

 • Cadeirydd, y Gweinidog sy'n gyfrifol am y celfyddydau a diwylliant
 • Cyngor Celfyddydau Cymru: Cadeirydd a Phrif Weithredwr   
 • Celfyddydau a Busnes Cymru: Prif Weithredwr  
 • Cyngor Llyfrau Cymru: Prif Weithredwr
 • British Council (Cymru): Pennaeth y Celfyddydau
 • Amgueddfa Cymru: Prif Weithredwr
 • Ffilm Cymru: Prif Weithredwr
 • Celfyddydau Gwirfoddol Cymru: Cadeirydd
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes; Hamdden a Gwybodaeth; Llefarydd ar Hamdden, Diwylliant a Digwyddiadau Mawr
 • Jukebox Collective, Cyfarwyddwr Artistig                           
 • Elusen ALOUD, y Cyfarwyddwr Cerdd
 • Omidaze Productions, Cyfarwyddwr Artistig
 • Canolfan Arloesi Menter Cymru, Prif Weithredwr
Llywodraeth Cymru
 • Y Cyfarwyddwr sy'n gyfrifol am Ddiwylliant
 • Y Dirprwy Gyfarwyddwr sy'n gyfrifol am y Celfyddydau
 • Pennaeth Cangen y Celfyddydau