Skip to content

Cyngor Datblygu'r Economi

Mae Cyngor Datblygu’r Economi, Cyngor Adnewyddu’r Economi gynt, yn rhoi cyngor i helpu i gyfrannu at bolisïau economaidd a busnes yng Nghymru.

Cefndir

Dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, mae gennym ddyletswydd statudol i ymgynghori â busnesau pan effeithir arnynt wrth gyflawni ei swyddogaethau.  Cryfhawyd y ddyletswydd hon i ymgynghori gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru wneud Cynllun Busnes (dolen allanol) yn nodi sut yr oeddent yn bwriadu ymgynghori â busnesau.

Aelodau'r Cyngor

Mae Cyngor Datblygu’r Economi yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiol fusnesau, mentrau cymdeithasol ac undebau llafur, a chadeirir y cyngor gan Brif Weinidog Cymru.

Rydym wedi cadw agwedd hyblyg o ran aelodaeth, mewn cytundeb â’r Cyngor, sy’n galluogi’r Cynog i gael mewnbwn gan yr ystod ehangaf a gorau o wybodaeth a phrofiad yn unol â’r materion a drafodir.

Cyfarfodydd

Mae Cyngor Datblygu’r Economi yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch Cyngor Datblygu’r Economi, anfonwch e-bost: at: EIStrategaeth@cymru.gsi.gov.uk.

Cyfarfod Cyngor Datblygu’r Economi a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2017

12/10/17
Papurau cyfarfod ail ar hugain Cyngor Datblygu’r Economi a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2017.
 

Cyngor Datblygu’r Economi a gynhaliwyd ar ddydd Iau 19 Gorffennaf 2017

19/07/17
Papurau cyfarfod cyntaf ar hugain Cyngor Datblygu’r Economi a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2017.
 

Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar ddydd Iau 26 Ionawr 2017

15/06/17
Papurau ugeinfed cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi ar 26 Ionawr 2017.
 

Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar ddydd Iau 20 Hydref 2016

05/04/17
Papurau o'r bedwaredd Gyngor gyfarfod ar bymtheg y Gyngor Adnewyddu'r Economi 20 Hydref 2016.
 

Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar ddydd Llun 25 Gorffennaf 2016

04/04/17
Papurau o ail gyfarfod ar bymtheg Cyngor Adnewyddu’r Economi ar 25 Gorffennaf 2016.
 

Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2016

21/07/16
Papurau o ail gyfarfod ar bymtheg Cyngor Adnewyddu’r Economi 01 Chwefror 2016.
 

Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2015.

16/12/15
Papurau unfed Cyfarfod ar bymtheg Cyngor Adnewyddu’r Economi a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2015.
 

Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 1 Mehefin 2015.

15/07/15
Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 1 Mehefin 2015.
 

Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 09 Chwefror 2015.

05/03/15
Papurau o'r cyfarfod pedwerydd ar ddeg y Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 09 Chwefror 2015..
 

Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 06 Hydref 2014

06/10/14
Paparau trydydd ar ddeg cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 06 Hydref 2014.
 

Cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 2 Mehefin 2014

10/03/14
Paparau un deg unfed cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 2 Mehefin 2014.
 

Cyfarfod - 03 Chwefror 2014

10/03/14
Papurau o gyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 03 Chwefror 2014. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd.
 

Cyfarfod - 07 Hydref 2013

07/10/13
Papurau mis degfed Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 07 Hydref 2013.
 

Cyfarfod - 03 Mehefin 2013

03/06/13
Papurau nawfed cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 03 Mehefin 2013.
 

Cyfarfod - 28 Ionawr 2013

11/03/13
Papurau wythfed cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2013.
 

Cyfarfod - 24 Medi 2012

16/10/12
Papurau saithfed cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 24 Medi 2012.
 

Cyfarfod - 13 Mehefin 2012

09/07/12
Papurau chwefed cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2012.
 

Cyfarfod - 29 Chwefror 2012

07/03/12
Papurau pumed cyfarfod Cyngor Adnewyddu'r Economi a gynhaliwyd ar 29 Chwefror 2012.
 

Cyfarfod - 09 Tachwedd 2011

10/11/11
Papurau pedwerydd cyfarfod Cyngor Adnewyddu’r Economi a gynhaliwyd ar 09 Tachwedd 2011.
 

Cyfarfod - 06 Gorffennaf 2011

22/07/11
Papurau o drydydd cyfarfod Cyngor Adnewyddu’r Economi ar 06 Gorffennaf 2011.
 

Cyfarfod - 09 Mawrth 2011

31/03/11
Papurau o ail gyfarfod Cyngor Adnewyddu’r Economi 09 Mawrth 2011.
 

Cyfarfod - 01 Rhagfyr 2010

30/03/11
Papurau o gyfarfod cyntaf Cyngor Adnewyddu’r Economi 01 Rhagfyr 2010.