Skip to content

Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi

Dolenni perthnasol

Mae adeiladu seiliau cadarn ar gyfer twf, paratoi diwydiannau at y dyfodol a grymuso rhanbarthau Cymru i gyd yn rhan ganolog o gynllun newydd ar yr economi.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Nod y cynllun yw tyfu ein heconomi mewn modd cynhwysol, gan ledaenu cyfleoedd a hyrwyddo llesiant.

Rydym wedi datblygu’r Cynllun gweithredu yn unol â’n strategaeth genedlaethol, Ffyniant i Bawb. Mae ynddo gamau gweithredu a fydd yn hybu twf yr economi ac yn lleihau anghydraddoldeb. Fe’i datblygwyd i ddiwallu anghenion heddiw a pharatoi ar gyfer heriau a chyfleoedd y dyfodol.

Mae ein Cynllun yn disgrifio’n gweledigaeth ar gyfer twf cynhwysol, wedi’i adeiladu ar seiliau cadarn, diwydiannau cryf y dyfodol a rhanbarthau cynhyrchiol.