Skip to content

Economi Cymru

Dolenni perthnasol

Diben y cyhoeddiad hwn yw rhoi darlun hygyrch, eang, lefel uwch o’r canlyniadau economaidd yng Nghymru.
Mae £25 miliwn o gyllid Ewropeaidd wedi’i gymeradwyo i gynnal rhaglen Twf Swyddi Cymru.
Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.
Llun o unigolyn yn edrych ar glociau o barthau amser a siartiau cylch a data
Rydym am helpu economi'r wlad i dyfu, cryfhau busnesau yng Nghymru a chodi nifer y swyddi.

Mae busnesau cryf, arloesol a chystadleuol yn hanfodol i economi Cymru.

Rydym yn llywodraeth sydd o blaid byd busnes, yn gweithio'n agos gyda chwmnïau i greu twf a swyddi ym mhob rhan o Gymru.

Ein nodau yw:

  • sicrhau twf cytbwys a chynaliadwy
  • denu mewnfuddsoddi
  • cynyddu swyddi.

'Adnewyddu'r Economi: cyfeiriad newydd' yw ein gweledigaeth ar gyfer economi Cymru.

Drwy ein Cyngor Adnewyddu'r Economi, rydym yn ymgynghori â busnesau ac yn ystyried syniadau, safbwyntiau a phrofiadau busnesau, undebau llafur ac eraill wrth fynd i'r afael â'r prif faterion sy'n wynebu'r economi.