Skip to content

Y sector gwyddorau bywyd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r sector Gwyddorau Bywyd yng Nghymru yn cyflogi tua 11,000 o bobl mewn dros 350 o gwmnïau.

Mae'r sector yn amrywiol, yn cael ei arwain gan waith ymchwil ac yn gweithredu ledled y byd, ac mae ei nodweddion yn newid yn gyson wrth i is-sectorau newydd ddod i'r amlwg a datblygu.

Mae'r is-sectorau yn cynnwys:

 • busnesau technoleg feddygol sy'n cynnig ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys ymchwilio, profi, gweithgynhyrchu a darparu gwasanaethau arbenigol
 • meddyginiaeth adfywiol
 • diagnosteg
 • e-Iechyd
 • gwasanaethau fferyllol
 • niwrowyddoniaeth.

Mae busnesau cryfaf y sector yng Nghymru yn cwmpasu ystod o brosesau a thechnolegau, cynhyrchion a gweithgareddau datblygu meddygol a gwyddonol sydd â gwerth ychwanegol. Ymhlith y rhain mae cynhyrchion fferyllol a biotechnoleg, dyfeisiau diagnostig a meddygol a thechnoleg amaethyddol a diwydiannol, o gwmnïau mawr, sefydledig i fusnesau bach a chanolig.

Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru

Mae Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru yn ganolbwynt i’r sector yng Nghymru. Mae’n annog rhwydweithio, cydweithio ac arloesi, ac yn hybu swyddi a buddsoddiad. Mae’n ganolfan ganolog ar gyfer yr holl sector Gwyddorau Bywyd yng Nghymru gan gynnwys sefydliadau academaidd, busnes, clinigol a chyllid.

Ewch i wefan y Ganolfan Gwyddorau Bywyd: Ganolfan Gwyddorau Bywyd (dolen allanol).

Cwmnïau sy'n gweithredu yng Nghymru

Cwmnïau angori gwyddoniaeth bywyd

 • Biomet UK Ltd (dyfeisiau meddygol) -  Pen-y-bont ar Ogwr
 • GE Healthcare (cynhyrchion fferyllol) - Caerdydd
 • Norigine Ltd (cynhyrchion fferyllol) - Caerdydd
 • Ortho Clinical Diagnostics (diagnosteg) - Pencoed
 • Packaging Coordinators Inc (biotechnoleg) - Hay on Wye
 • Penn Pharmaceuticals - cwmni PCI (cynhyrchion fferyllol) - Tredegar
 • Siemens Healthcare Diagnostics Ltd (diagnosteg) - Llanberis.

Cwmnïau gwyddorau bywyd sy'n bwysig i'r rhanbarthau

 • BTG Protherics UK Ltd (cynhyrchion fferyllol) - Ceredigion
 • Convatec Ltd (gwella clwyfau) - Tredegar
 • Convatec Ltd (gweithgynhyrchu) - Glannau Dyfrdwy
 • Nice-Pak International Ltd (biotechnoleg) - Y Fflint.

Er mai ychydig o gwmnïau sydd â'u pencadlysoedd ymchwil a datblygu yng Nghymru, mae nifer fawr ohonynt yn cynnal gweithgareddau datblygu gwyddonol yn lleol gan fanteisio ar y cysylltiadau cryf rhwng sefydliadau academaidd, y diwydiant, clinigwyr a'r llywodraeth.

Gymorth sydd ar gael

Rydym yn cynnig llawer o gymorth i’r sector. Am ragor o wybodaeth ewch  Busnes Cymru (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen