Skip to content

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith – Diweddariad

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cyflwyno diweddariad bob mis.

Gallwch ddarllen ei ddiweddariad yma.

Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi yn trafod Brexit a dyfodol Cymru

19/10/17
"Bydd cymunedau a busnesau Cymru’n wynebu heriau economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a thechnolegol sylweddol dros y degawd nesaf, ac nid y lleiaf o’r rhain yw Brexit a statws Cymru yn y byd."
 

Creu'r amgylchiadau economaidd cywir

10/03/17
Fel Llywodraeth, rydym yn falch iawn o'r rhan rydym yn ei chwarae wrth helpu busnesau i ehangu ac i greu a chadw swyddi.
 

Rhagair gan Ken Skates

10/03/17
Beth yn union mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud?