Skip to content

Sectorau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn cefnogi buddsoddi gan ddiwydiant mewn 9 sector allweddol.

Mae gan bob sector ei banel ei hunan. Maent yn cynnwys pobl fusnes yn bennaf, a fydd yn rhoi cyngor ar y cyfleoedd o fewn y sectorau allweddol.

Swyddogaeth pob panel yw rhoi cyngor i Weinidogion ar gyfleoedd ac anghenion y gwahanol sectorau. Maent yn defnyddio eu llwyddiant a'u profiad yn y sector preifat i helpu Llywodraeth Cymru i nodi'r cyfleoedd gorau ar gyfer twf busnes.

Rydym am weld busnesau bach a mawr ym mhob sector allweddol yng Nghymru yn tyfu ac yn creu'r swyddi y mae eu hangen i ddatblygu ein heconomi yn y dyfodol.